Dagens lederstil i oljenæringa er ikke god nok ved kriser

  • 20. desember 2016

Finnmarkssendinga:

Lytt til sendinga her: NRK

Bilde: NRK