Barents mediasenter
Media interview with businessman

Barents mediasenter

Prosjektnavn:

Barents mediasenter

Prosjekteier:

Sør-Varanger Avis, Odd Reidar Øie

Vedtak:

Opptil Kr. 160 000,- innvilges til prosjektet.

Mål:

6 arbeidsplasser

Beskrivelse fra søker:

Sør-Varanger Avis søkte et forprosjekt for å kartlegge grunnlaget for å videreutvikle ideen om et Barents mediasenter.
Et mediasenter hvor lokale og regionale aktører inviteres med. Det vil gi Sør-Varanger Avis et bedre og breiere markedsgrunnlag,
samtidig som Kirkenes blir et attraktivt sted å være journalist eller tilknyttet media på annet vis. Sør-Varanger Avis vil gjennom
dette arbeidet se på mulighetene for et stoffsamarbeid mellom de ulike aktørene som har fokus på nordområdene og publiserer artikler både på norsk, engelsk og russisk.
 
Synergieffektene vil kunne gi et sterkt fagmiljø hvor ressurspersoner og miljøer vil bidra til at Norske og kanskje også utenlandske journalister
i større grad bli kolleger enn konkurrenter. Lykkes avisen med dette arbeidet, vil det styrke bedriften både faglig og økonomisk.
 
Relaterte saker:
 
 

Legg igjen en kommentar