First Lego League i Kirkenes

  • 22. mars 2017
Prosjektnavn:

First Lego League i Kirkenes

Prosjekteier:

First Lego League i Kirkenes, Bernt Nilsen

Vedtak:

Opptil Kr. 20 000,- innvilges til prosjektet.

Mål:

Gi barn og unge positive opplevelser med realfag

Beskrivelse fra søker:

First Lego League i Kirkenes er det største teknologi-arrangementer for ungdom i Finnmark. Turneringen i 2016 samlet hele 19 lag og i overkant av 300 personer på åpningsseremonien. Aldersgruppen som dekkes er 8 til 16 år. Målsettingen er å gi barn og unge positive opplevelser med realfag. De skal forske på en problemstilling, holde presentasjoner, bygge og programmere en legorobot til å utføre ulike oppgaver.

 

Det er dokumentert klar sammenheng mellom deltakelsen på dette og senere interesse for realfag. Vi tror dette er et viktig tiltak for å redusere frafall i skolene i Finnmark. I år hadde vi deltakere fra Vardø, Vadsø og Berlevåg i tillegg til lagene fra Sør-Varanger.

 

First Lego League er et internasjonalt konsept hvor lagene som går videre kan møte ungdommer fra mange land. Laget som vinner i Kirkenes får delta på den skandinaviske finalen. Initiativtaker er Bernt Nilsen som også er leder for Tekna Finnmark.

 

Relaterte saker: