Malinki Theater – reason to stay.

  • 22. mars 2017
Prosjektnavn:

Malinki Theater

Prosjekteier:

Kåre Tannvik AS

Vedtak:

Opptil Kr. 303 750,- innvilges til prosjektet.

Mål:

7 arbeidsplasser

Beskrivelse fra søker:

Hurtigruten bringer 120.000 passasjerer til Kirkenes. Halvparten går om bord eller forlater skipene i Kirkenes. De aller fleste forlater Kirkenes raskest mulig, med unntak av når Kirkenes Snowhotel har sesong.

 

Kirkenes trenger flere «reasons to stay.»

 

Som den eneste kommunen i Norge med grense til Russland, har vi et uutnyttet potensiale og kunnskap for å presentere det beste fra Russland: russisk kjøkken, russisk kunst og russisk historie.

 

Malinki Theatre planlegges etablert i det gamle forsamlingshuset Malmklang midt i byen og vil være et lavterskeltilbud som sikter inn mot å kunne håndtere store volumer hver dag hele året – uavhengig av vær og vind.

 

Her presenteres ballett, russisk tapas og ikke minst muligheten til å besøke en autentisk Datcha. En kan kjøpe russisk plakatkunst, litteratur og musikk fra øverste hylle.  Kostnadsrammen er 20 mill kroner og prosjektet kan være realisert i løpet av 2018. Hvis…..

 

Se nettsiden til Russian House HER.

 

Relaterte saker: