Rein film

Rein film

Prosjektnavn

Etablering av produksjonsselskap i Sør-Varanger

Prosjekteier

Aleksander Olai Korsnes

Vedtak

Opptil Kr. 76 000 innvilges til prosjektet

Mål:

1 arbeidsplass

Beskrivelse fra søker:

Rein Film AS har de siste årene vært involvert I flere store prosjekter i Øst-Finnmark og Nordvest-Russland. Denne forstudien har som mål å kartlegge grunnlaget for etablering av et kontor i Sør-Varanger som skal initiere, etablere og gjennomføre egne og andres filmprosjekter i regionen.
 
Relaterte saker:
 

Dette innlegget har 4 kommenta

Legg igjen en kommentar