Flaskevann fra Sør Varanger

Flaskevann fra Sør Varanger

Prosjektnavn:

Flaskevann fra Sør Varanger

Prosjekteier:

Ulven Investment AS

Vedtak:

Opptil Kr. 175 000,- innvilges til prosjektet.

Mål:

7 arbeidsplasser

Beskrivelse fra søker:

Tilgangen på rent vann er mer og mer en eksklusiv resurs. Forskjellige studier viser at det er en global etterspørsel på rent, trygt vann som øker. Flere FN rapporter viser at tilgang til rent vann er, og vil bli en stor knapphetsfaktor. Nord-Norge besitter unike vannressurser som kan benyttes til eksport av vann til definerte nisjer over hele verden. Dette gjør Norge og våre vannressurser attraktivt i et geopolitisk perspektiv. Sør-Varanger besitter store slike kilder. Vår profil med arktisk miljø, renhet, snø og is, gjør at en kan utnytte flere av våre lokale vannkilder om til eksportprodukter.
 
Ulven Investment AS har i løpet av flere år bygd et stort Internasjonalt nettverk, og har i dette nettverket fått forespørsler om å levere lokalt tappet flaske vann til et internasjonalt marked. Vi er dag i prosessen med å utvikle design og merkevare for et lokalt flaskevann, samt vi er i prosjekt fasen for å etablere en tappe fabrikk lokalt.
 
Relaterte saker:
 

Dette innlegget har èn kommentar

Legg igjen en kommentar