Produkt og konseptutvikling Digitale medier

Produkt og konseptutvikling Digitale medier

Prosjektnavn:

Produkt og konseptutvikling Digitale medier

Prosjekteier:

Prodata AS

Vedtak:

Opptil Kr. 346 400,- innvilges til prosjektet.

Mål:

5 arbeidsplasser

Beskrivelse fra søker:

Formål/Målsetting:
 

 • Skape grunnlag for å videreutvikle intern kompetanse for å møte fremtiden knyttet spesielt til «Digital Signage» som kompetanseområde.
 • Styrke egen posisjon i f.h.t generell WEB-utvikling i kombinasjon med «Digital Signage».
 • Utvikle konsept for digital interaktiv turistinformasjon.
 • Skape grunnlag for nyrekruttering både innen salg (nasjonalt) og utviklingskompetanse.

 
Tiltak/ innhold prosjektet:
 

 • Utvikle prototype for digital informasjonskiosk knyttet til «Interaktiv Turistinformasjon» med pilotinstallasjon lokalt.
 • Utforske verktøy for prototyping av Digital Signage løsninger.
 • Søke pilot gjennom lokalt reiselivsprosjekt «Masterplan for Reiselivet».
 • Utvikle /rekruttere kompetanse for tilpasset API-utvikling mot eksisterende informasjonskilder (WEB-service),for dynamisk informasjonshenting.
 • Videreutvikle og tilpasse vår eksisterende bookingløsning, Travius, som del av totalkonsept i kombinasjon med Interaktiv Turistinformasjon. Interaktive skjermer strategisk plassert i nærmiljø og innfartspunkter til regionen/ lokal destinasjon.
 • Etablere kompetansenettverk mot eksterne miljøer i inn- og utland relatert.

 
Tidsplan:
 

 • Prosjektet definert som forprosjekt med avslutning ultimo 2017 og hvor dette vil avklare en videre prosess også med søknad om finansiering av produktutvikling gjennom SkatteFunn finansiering.

 
Bilde: Prodata.no
 
Relaterte saker:
 

Legg igjen en kommentar