Maritim Aktivitet Kirkenes

  • 10. april 2017

Prosjektet er avsluttet. Søker har trukket seg.

Prosjektnavn:

Maritim Aktivitet Kirkenes

Prosjekteier:

Maritime Industrial Cluster Kirkenes AS (MICK)

Vedtak:

Opptil Kr. 187 500,- innvilges til prosjektet.

Mål:

10 arbeidsplasser

Beskrivelse fra søker:

MICK består av 10 maritime selskap i Sør-Varanger. Les mer om MICK HER.

 

Relaterte saker: