Etablererveiledning

Etablererveiledning

Sør-Varanger kommune tilbyr gründere/etablerere å dekke inntil fem timers etablererveiledning hos en godkjent bedriftsrådgiver. Der det foreligger en begrunnet anbefaling fra bedriftsrådgiver, kan kommunen også dekke ytterligere fem timer utvidet etablererveiledning.
 
Hensikten med etablererveiledninga er at potensielle gründere kan få sitt forretningskonsept vurdert på et tidlig stadium, og eventuelt noe bistand i arbeidet med forretningsplan, budsjetter, kalkyler og lignende.
 
Kommunen har for tiden avtale med to godkjente bedriftsrådgivere:
 

 
Også andre rådgivere kan forhåndsgodkjennes av Sør-Varanger kommune etter søknad. Minimumskravet er Bachelor i økonomi, bedriftsøkonomi eller tilsvarende i tillegg til minimum to års relevant praksis.
 
Eget søknadsskjema for etablererveiledning og utvidet etablererveiledning kan lastes ned fra www.svk.no eller fås ved henvendelse til kommunens servicekontor på 78 97 74 00.
 
Søknadsskjema etablererveiledning
 
Søknadsskjema næringsfondet
 
Vedtekter næringsfondet

 
http://www.svk.no/oppstart-og-etablering.397904.no.html

Legg igjen en kommentar