Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.
 
Les hvordan vi kan bistå deg på våre nettsider:
 
www.innovasjonnorge.no

Legg igjen en kommentar