Kirkenes næringshage

Næringshager er bedriftsutvikling på dine premisser – praktisk, konkret og resultatorientert. Nå er vi 60 næringshager med 1.000 bedrifter. Når du har prøvd 1.000 ganger, har du lært hva som trengs og hva som virker, både når du skal starte helt nye bedrifter og når du skal videreutvikle en som fins fra før.
  • 6. mai 2017

Dette får du hjelp til

Næringshager er bedriftsutvikling på dine premisser – praktisk, konkret og resultatorientert. Nå er vi 60 næringshager med 1.000 bedrifter. Når du har prøvd 1.000 ganger, har du lært hva som trengs og hva som virker, både når du skal starte helt nye bedrifter og når du skal videreutvikle en som fins fra før.

 

Hva vi tilbyr

Starte bedrift

 

Inkubator Nord

 

Trainee Finnmark

 

Pro Barents

 

Videreutvikle bedrifter

 

Kirkenes næringshage