fbpx
Næringsfondet

Næringsfondet

Bruken av Sør-Varanger kommunes næringsfond skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommuneplan og øvrige næringsrettede plandokumenter. Fondet skal særlig bidra til å fremme et mer variert, konkurransedyktig, utadvendt og lønnsomt næringsliv, basert på kommunens geografiske fortinn og andre fortrinn.
 
Hvor mye støtte man kan få, vil avhenge av prosjektets art. Næringsfondet kan yte tilskudd til bedriftsutvikling, kommunalt tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer. Du kan lese mer om hva det kan søkes på i næringsfondets vedtekter og retningslinjer.
 
Prosjekter med totalkostnad under kroner 60.000,- avgjøres administrativt og behandles fortløpende med normal behandlingstid på under tre uker. Alle andre søknader behandles av fondsstyret, som har egen møteplan med om lag fire møter pr år. Søknadsfrist er den 20. i måneden før møtet.
 
Les mer om Vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsrutiner​
 
​Slik søker du:
 

 
http://www.svk.no/naeringsfondet.413655.no.html

Legg igjen en kommentar