fbpx
Primærnæringsfondet

Primærnæringsfondet

Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond skal bidra til å bevare og øke verdiskapingen innen primærnæringene i kommunen. Fondet skal oppmuntre til bærekraftig bruk av områdets land- og sjøbaserte ressurser, og medvirke til videreføring av drift ved generasjonsskifte og økt rekruttering til næringene, spesielt blant kvinner og ungdom.
 
Primærnæringsfondet kan støtte tiltak innen fiskeri, havbruk, jordbruk, skogbruk, hagebruk, reindrift og utmarksnæringer og kombinasjoner av primærnæringer. Du kan lese mer om hva det kan søkes på i primærnæringsfondets vedtekter og retningslinjer.
 
Prosjekter med totalkostnad under kroner 50.000,- avgjøres administrativt og behandles fortløpende med normal behandlingstid på under tre uker. Alle andre søknader behandles av fondsstyret, som har egen møteplan med om lag fire møter pr år. Søknadsfrist er den 20. i måneden før møtet.
 
Les her om vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsrutiner
 
​Slik søker du:

 
http://www.svk.no/primaernaeringsfondet.413654.no.html

Legg igjen en kommentar