Skattefunn

Skattefunn

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.
 
SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen begrensninger på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.
 
For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt av Skatteetaten, gjennom skatteoppgjøret. Bedriften behøver altså ikke gå med overskudd for å ha nytte av SkatteFUNN.
 
Merk at ulønnet arbeidsinnsats ikke gir grunnlag for skattefradrag. Les mer om dette under avsnittet Skatteoppgjøret.
 
For å få skattefradrag eller utbetalt støtte, må bedriften ha et SkatteFUNN-prosjekt som er godkjent av Forskningsrådet. Bedriften må legge ved et revisorattestert skjema (Skatteetatens RF-1053) for sine prosjektkostnader i forbindelse med selvangivelsen.
 
Sjekk om du kan søke SkatteFUNN:
 

  1. Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess?ELLER er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning?
  2. Vet du allerede, eller tror du, at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter?

 
Dersom du kan svare Ja på disse spørsmålene, kan dette være et SkatteFUNN-prosjekt.
 

Les mer eller søk her.

Legg igjen en kommentar