SNN-fondet

SNN-fondet

Vi deler av vårt overskudd til gode formål
SpareBank 1 Nord-Norge har som en samfunnseid bank en forretningsmodell som ikke lar seg kopiere. I dag er 53 prosent eid av det nordnorske samfunnet.
 
Landsdelen får sin andel av utbyttet fra bankens overskudd til formål som bidrar til aktivitet og bolyst i landsdelen. Hvert år får hundrevis av små og store prosjekter støtte fra SNN-fondet. De siste ti årene har vi delt ut over en halv milliard kroner i samfunnsutbytte.
 
Dette støtter vi
SNN-fondet støtter prosjekter som skaper vekst og utvikling, aktivitet og kulturelt mangfold i Nord-Norge. Vi prioriterer støtte til små og mellomstore prosjekter som er spesielt rettet mot barn og ungdom. I spesielle tilfeller, kan fondet tildele større gaver til prosjekter som er av stor betydning for landsdelen eller i lokalmiljøet.
 

  • Kunnskap og forskning: Fordi landsdelen trenger kompetanse for å realisere det mangfoldet av muligheter som finnes i nord
  • Kultur: Fordi det skaper mangfold og gjør våre lokalsamfunn rikere
  • Idrett: Fordi det opptar veldig mange og bidrar til bolyst og aktivitet i våre lokalsamfunn

 
Hvor mye kan du søke om
SNN-fondet kan bidra med støtte på inntil 50 prosent av prosjektets totale kostnader. Vi sier; sammen får vi ting til å skje. Støtte fra SNN-fondet er derfor et supplement til annen privat og/eller offentlig finansiering.
 
Noen prosjekter er like i hele landsdelen. For eksempel utbygging av kunstgressbaner, idrettshaller og ballbinger.
For å gi en lik behandling til våre søkere, er derfor den maksimale grensen for støtte til kunstgressbaner og idrettshaller satt til 500.000 kroner.
For utbygging av ballbinger og mindre kunstgressbaner er grensen satt til 50.000 kroner.
 
Dette støtter vi ikke
SNN-fondet bidrar ikke med driftsstøtte eller til prosjekter og tiltak utenfor vårt markedsområde.
 

Les mer og søk på snnsamfunn.no

Legg igjen en kommentar