SNN-stiftelsene

SpareBank 1 Nord-Norge skal være en pådriver for trivsel og skapervilje i regionen. SpareBank 1 Nord-Norge Fondet tilbakefører hvert år store deler av bankens overskudd til samfunnsnyttige formål i lokalsamfunnene hvor banken driver sin virksomhet. Dette gjøres blant annet gjennom følgende stiftelser som har som hoved- eller delmål å tildele gaver eller lån.
  • 6. mai 2017

SpareBank 1 Nord-Norge skal være en pådriver for trivsel og skapervilje i regionen. SpareBank 1 Nord-Norge Fondet tilbakefører hvert år store deler av bankens overskudd til samfunnsnyttige formål i lokalsamfunnene hvor banken driver sin virksomhet. Dette gjøres blant annet gjennom følgende stiftelser som har som hoved- eller delmål å tildele gaver eller lån.

 

snnstiftelsene.no