Sør-Varanger kommune satser på kommunikasjon.

Sør-Varanger kommune satser på kommunikasjon.

I april fikk Sør-Varanger kommune en ny nettside, og for halvannen uke siden en egen Facebook-side. –Dette er ledd i vår nye kommunikasjonsplan, sier Magnus Mæland, kontorsjef ved Sør-Varanger kommune.
 
Planlegging av den nye nettsiden startet i oktober 2016, og den kom som bestilt etter at den gamle nettsiden fikk en del kritikk på en spørreundersøkelse gjort i forbindelse med utviklingsprosjektet «Næringsvennlig kommune».
 
– Designmessig var den gamle siden ikke bra, men vi hadde, og har, mye godt innhold – problemet var brukervennligheten. Det har vi tatt grep om på den nye siden. Vi har fokus på å nå ut til de som har mest behov for hjelp, og til de i næringslivet som vil ha kontakt med oss, sier Mæland.
 
Den nye nett- og Facebooksiden er deler i en større kommunikasjonsplan som kommunen har utarbeidet innad i prosjektet «Næringsvennlig kommune». Rådhuset ønsker å skape en nettportal hvor innbyggerne kan få svar på alt de har spørsmål om, hvilket vil frigjøre en del ressurser, som igjen skaper høyere effektivitet;
– Vi vil kunne behandle saker raskere, gi hjelp fortere, og nå ut til alle innbyggerne på en helt ny måte, mener Mæland.
 
For næringslivet vil nye nettløsninger på www.svk.no tilby enklere tilgang på informasjon, gjennom f.eks. «Byggesaksportalen».
 
– Snart kommer også en planportal, hvor alle som vil kan gi tilbakemeldinger på plansaker i kommunen, avslører Mæland.
 
Dette er bare en av mange portaler som er planlagt for den nye nettsiden. Fremover vil innbyggerne se mange nye nettløsninger, og kommunen oppfordrer derfor alle om å følge med på Facebook-siden, hvor nye oppdateringer blir offentligjort.
 
Se nettsiden her: www.svk.no
 
Eller se på SVK på Facebook her: www.facebook.com/sorvarangerkommune

Legg igjen en kommentar