Om prosjektet

 

Finske Arctic Corridor er et prosjekt som skal lage nye logistikk-ruter for det arktiske området. Et av leddene i dette prosjektet er Arctic Railways - en jernbaneforbindelse som knytter sammen sjøruta i nord og jernbaner i sør. Kirkenes ligger strategisk plassert for å være knutepunktet mellom disse.

Følgende setning stod i Nasjonal Transportplan av 05.04.17 for perioden 2018-2029: «Dersom finske statlige myndigheter tar initiativ til å utrede jernbaneforbindelse mellom Finland og Kirkenes, er norske myndigheter positive til å bidra i et slik arbeid.» Dette gir oss en åpning til på ny å sette fokus på en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes.

Gjennom foredrag og diskusjoner ønsker en å skape en ny entusiasme i jernbanearbeidet. Vi må fra norsk, regionalt hold komme med en sterk argumentasjon som understreker hvilke betydning en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes vil ha for samfunnsbyggingen i nord i overskuelig framtid. Samtidig må en hele tida være klar over at beslutningen om en jernbaneutredning må tas av finske statlige myndigheter. Derfor vil mye av vårt arbeid bli knyttet tett opp mot jernbaneinteressentene på finsk side.

Grunnen til at en allerede nå er kjørt en workshop i Kirkenes på jernbanesaken, er at Lapland County i løpet av det nærmeste året vil ta en beslutning om hvilke trase som vil være den foretrukne transportkorridor mot Barentshavet. Det er tre alternativer som er under utredning. Dette er Tromsø over Skibotn, Salla inn mot det russiske jernbanenettet og Kirkenes. Dersom det framkommer at det pågår et arbeid i Kirkenes som vil forsterke dette korridoralternativet vil en anta at dette vil bli vektlagt i den finske prosessen.

Hva skjer:

  • Finland ønsker å bygge en "Arctic Railway".
  • En potensiell strekning er Kirkenes - Rovaniemi.
  • Norsk Transportplan støtter en finsk-initiert konsekvensutredning av jernbanelinje.
  • Finsk transportminister har sendt brev til norsk samferdselsminister om å starte dette prosjektet.
  • SVU og Kirkenes Næringshage skal selge inn strekningen Kirkenes - Rovaniemi.
  • Finnmarks fylkeskommune vedtar støtte til prosjektet 

Workshop 08.06.2017

Her kan du laste ned presentasjonene fra foredragsholderne:

Relatert

En arktisk jernbanevisjon

Les mer

Han konkurrerer mot både Narvik, Skibotn og Murmansk om jernbane: – Vi har en svært god sak

Les mer

Høye håp for arktisk jernbane til Kirkenes

Les mer

Historisk samarbeidsavtale mellom Sør-Varanger og Kina

Les mer

Finnmark Fylke og Sør-Varanger Utvikling samarbeider om «Jernbanevisjon»

Les mer

Jernbanen hit er allerede tegnet inn på kinesisk kart – og ligger an til å få norske penger

Les mer

Har toget gått for Narvik?

Les mer

Dette er jernbanerutene til Finnmark som blir vurdert

Les mer

Nordre Lappland begynner utredning: – To-tre mulige jernbanetraseer til Kirkenes

Les mer

Tror Norge sier ja til finsk samarbeid om jernbane

Les mer

Planning of the Arctic Railway route has started

Les mer

Arctic Railway i stor reportasje på finsk TV.

Les mer

Transportdebatt på frokostmøte i Tromsø

Les mer

Har fått forespørsel om jernbaneforbindelse: – Min dør står åpen, og vi snakker godt sammen

Les mer

Positiv til jernbaneprosjekt – bare det ikke er «Fake Money»

Les mer

Utredning av jernbaneforbindelse mellom Kirkenes – Rovaniemi får støtte fra den finske utenriksminister

Les mer

Finnmark fylkeskommune ønsker jernbane til Kirkenes

Les mer

Kjemper for arktisk jernbane

Les mer

Arctic Railway project: – No time to lose

Les mer

Arbeidsmøte om jernbane til Kirkenes

Les mer

Finnmarkssendinga 09.06.2017

Les mer

Gir ikke opp jernbanedrømmen

Les mer

Jernbaneforbindelsen mellom Kirkenes – Rovaniemi skal selges inn.

Les mer

Finsk minister vil i gang med Barents-jernbane

Les mer

Finland med finsk-norsk jernbaneforslag: – Vil skape enormt med arbeidsplasser

Les mer

Nå kan det bli jernbane mellom Kirkenes og Finland

Les mer