Arbeidsmøte om jernbane til Kirkenes

  • 9. juni 2017

Finnmarkssendinga:

 

Se hele innslaget her: NRK Nordnytt

Foto: NRK