Barentssekretariatet

  • 19. juli 2017

Barentssekretariatet ønsker å bidra til gjennomføringen av så mange norsk-russiske samarbeidsprosjekt som mulig. Vår jobb er å rettlede deg til en god søknad som vil danne grunnlaget for et godt prosjekt.

Barentssekretariatet