Sluttrapport Ulven Investments AS

  • 17. august 2017

Ulven Investments AS – Forprosjektet «Kildevann»

Støttet:

175 000 kr

Mål i søknad:

Opptil 7 arbeidsplasser ved full produksjon

Realisert:

Forprosjektet er gått inn i et videre hovedprosjekt.

Sluttrapport

Prosjektet har nådd de målsettingene som var satt. Det er positive konklusjoner i forhold til vannkilde, økonomi og investeringer. Det er positive konklusjoner i forhold til marked. Ulven Investment AS utarbeider forretningsplan for å realisere hovedprosjekt. En anser at hovedprosjektet er realistisk, og at dette kan finansieres ved egenkapital, lån og noe bedriftsutviklingstilskudd. I prosjektplanen til forstudien var det anslått at en etablering vill kunne medføre 6 -7 nye arbeidsplasser i forbindelse med produksjon- og salg av kildevann i SørVaranger. Konklusjonen står fortsatt etter endt forstudie.

 

Relaterte saker: