Markedsutvikling oljevernprodukter
oil tankers unloading at sea in the Caribbean

Markedsutvikling oljevernprodukter

Prosjektnavn:

Markedsutvikling oljevernprodukter

Prosjekteier:

Barents Miljø AS

Kontaktperson:

Natalia Valentinovna Karlsen

Vedtak:

Opptil Kr. 250 000,- innvilges til prosjektet.

Mål:

Prosjektet estimerer 2 potensielle nye arbeidsplasser.

Beskrivelse fra søker:

«Barents Miljø AS har fått støtte fra Sør-Varanger Utvikling AS til forprosjekt for å drive forretningsutvikling i forhold til salg av oljelenser og absorbenter for oppsamling av olje. Selskapet har inngått salgsavtale med produsent av disse produktene. Salgsavtalen omfatter det norske og europeiske markedet. Målgruppen er norske og europeiske kunder. Målsettingen er at dette skal bidra til at det etableres arbeidsplasser i Kirkenes i forhold til salg, lager og distribusjon av produktene. Satsningen kan ha gode synergier med at Sør-Varanger Formannskap i mars 2017 har vedtatt at de ønsker å ta et initiativ for å skape arbeidsplasser innen beredskap.»

Legg igjen en kommentar