Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv
Tutor assessing two young male engineers

Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv

Prosjektnavn:

Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv

Prosjekteier:

Kirkenes videregående skole v/ opplærings og utviklingsavdelingen Opus

Kontaktperson:

Kjetil Langseth

Vedtak:

Opptil Kr. 99.500 innvilges til prosjektet.

Mål:

Prosjektet bidrar til økt robusthet i næringslivet.

Beskrivelse fra søker:

«Bakgrunnen er ønsket om å gjennomføre et skole og næringslivs-prosjekt, – hvor vi skal la yrkespedagogisk personell koples sammen med bedriftsledere som har opplæringsansvar i vgs. Målet skal være å få til kompetanseheving på sikt både i skolen og i bedriften. Målet med prosjektet er å gi grunnlag for både lønnsomhetsforbedringer i bedriftene gjennom egenutvikling av bedre ledelse. samt økt kvalitet i skolens yrkesfaglige undervisning. Tanken vår er å la skolens lærere og fagansvarlige koples sammen med bedriftenes ledere/eiere – slik at begge oppnår en litt større forståelse for hverandres utfordringer i hverdagen. Prosjektet fokuserer på relevante felles tema på 3 lunsj til lunsj samlinger – med oppfølging og hospitering av deltagerne mellom samlingene. Begreper som kvalitetssikring, økonomi, lønnsomhet, læreplaner osv, er tenkt å være gjennomgående i prosjektet. Ei sentral målsetning i prosjektet blir hvordan oppnå bedre lønnsomhet i den enkelte bedrift, samt hvordan øke nivået på bedriftens ledelse og skolens yrkesfagundervisning. Videre vil et mål være hvordan la skolen oppdatere undervisningen sin, slik at kvalitetene på elevene en sender ut som lærlinger blir høyere på lengere sikt.»

Legg igjen en kommentar