Privat klinikk Kirkenes
surgery, medicine and people concept - nurse assisting surgeon and helping with gloves in operating room at hospital

Privat klinikk Kirkenes

Prosjektnavn:

Privat klinikk Kirkenes

Prosjekteier:

Barents Klinikken AS (selskap under stiftelse)

Kontaktperson:

Oddvar Kvalsvik

Vedtak:

Opptil Kr. 250 000,- innvilges til prosjektet.

Mål:

Prosjektet estimerer 6 potensielle nye arbeidsplasser.

Beskrivelse fra søker:

«Barents Klinikken har fått prosjektstøtte fra Sør-Varanger Utvikling AS for å utrede etablering av privat klinikk i Kirkenes. Positive konklusjoner fra forprosjektet medfører at det etableres et tilbud med privat sykehusdrift og kirurgi i Kirkenes. En forventer å etablere et tilbud som gir kunder fra hele Norden. Tilbudet vil ikke konkurrere med Finnmarkssykehuset. Dette vil være et supplement som kan bidra til enda bedre sykehustjenester i lokalsamfunnet, og i grenseregionen mellom Norge, Finland og Russland. Tilbudet vil også være et supplement til god rekruttering av fagpersonale. Det er naturlig å tenke at en etablering vil medføre at andre tjenestetilbydere innen helse ønsker å etablere nye virksomheter med nye arbeidsplasser i tilknytning til den private klinikken.»

Legg igjen en kommentar

Lukk meny