Våre tall

Eksterne prosjekter som støttes
 
Sør-Varanger Utvikling skal være en katalysator for å få i gang prosjekter og kapitalinngang som skal brukes til lokal kompetanseheving og verdiskapning. Dette gjøres igjennom å støtte initiativ som går under kategorien forstudier og forprosjekter. Forstudier kartlegger risiko, økonomi og forventet resultat, og skal analysere og avklare realistiske muligheter for videreføring av prosjektene. Forprosjekter skal spesifisere og planlegge hvordan hovedprosjektet skal realiseres, og det gjøres en vurdering av resultater, økonomi, fremdrift og kritiske risikofaktorer.
Prosjektene skal bidra til å nå SVUs to hovedmål: å bidra til økt robusthet i næringslivet, og å utvikle og sikre 300 arbeidsplasser.
 
Noen prosjekter har som mål å bidra til økt robusthet i næringslivet.
 
Andre prosjektene har som mål å bidra til å utvikle og sikre arbeidsplasser. Prosjekteierne estimerer totalt potensielle arbeidsplasser, dersom prosjekteierne går videre med prosjektene.
 
Ved enden av hvert prosjekt vil prosjekteier kunne rapportere om prosjektet går videre til hovedprosjekt, og gi et mer nøyaktig tall for etablerte arbeidsplasser.

Legg igjen en kommentar