Seminar: Introduksjon til Innovative Anskaffelser

Seminar: Introduksjon til Innovative Anskaffelser

Onsdag 13. september 2017 kl. 09.00-12.00, Rådhuset i Kirkenes
 
Sør-Varanger Utvikling inviterer til introduksjon av Innovative Anskaffelser (IA). IA er en ny anskaffelsesmetodikk som fokuserer på å få en bedre behovsdekning og mer aktiv brukerinvolvering i en anskaffelse.
 
Seminaret vil bestå av foredrag av blant annet Charlotte Lindquister og Arnhild Dordi Gjønnes fra NHO. De vil fortelle hva IA egentlig er, og hvordan regelverket forholder seg til metodikken. Vi jobber også med å få flere aktuelle foredragsholdere til seminaret som vil annonseres fortløpende. I tillegg vil vi kjøre en workshop/caseløsning.
 
Vel møtt!
 
Påmelding til marie@svu.as / 99493441 innen mandag 11. september.

Legg igjen en kommentar