Invitasjon til kurs i teamutvikling

Invitasjon til kurs i teamutvikling

Sør-Varanger Utvikling inviterer til følgende kurs:

Effektive Team

Kurset gir deg både faglig innsikt i ledelse av grupper og ferdighet i å utvikle team effektive med effektivt samspill.
Det er idag et overraskende stort avvik mellom rådende kommersiel praksis og hva vi vet virker når det gjelder håndtering av gruppeprosesser og teamutvikling. Her får du innsikt i hva forskningen sier fremmer effektivitet i teamarbeid, samt tilstrekkelig kunnskap til å vurdere kvaliteten av ulike tilnærminger til teamutvikling. Du får mulighet for refleksjon over egen rolle som teammedlem og teambygger, samt innføring i ulike verktøy som kan støtte ditt arbeid med teamutvikling. Du vil også få verktøy for evaluering av eventuell framgang. All teori knyttes til praktiske situasjoner og reelle problemstillinger.

Dato:

12-13.oktober 2017

Sted:

Scandic, Kirkenes

Tid:

09.00 – 16.00

Pris pr. deltaker:

2750,-

Pris inkluderer bevertning og pensumbøker.
 

Påmelding til

marie@svu.as
+47 99 49 34 41
 
Last ned invitasjonen som PDF:
invitasjon.teamutvikling

Legg igjen en kommentar