Nytt program skal skape neste generasjons arbeidsplasser i Sør-Varanger

Sør-Varanger Utvikling har bevilget økonomisk støtte til forprosjektet «DesignRegion Barents» – et program som skal tilrettelegge for morgendagens næringsliv og bidra til å skape en robust og omstillingsdyktig kommune.

 
Onsdag fikk prosjektledelsen tilsagnet fra SVU i hånden; forprosjektet som skal gå over 2 år ble tildelt 2 580 000 norske kroner. Denne støtten kommer godt med når prosjekteierne i Tivoli North og Kirkenes Næringshage skal iverksette tiltak for å skape nye arbeidsplasser og gjøre Sør-Varanger til en etablerervennlig kommune.
 
DesignRegion Barents (DR Barents)
Dag Norum, prosjektleder i Kirkenes Næringshage og medeier i Tivoli North, forteller at prosjektet har 3 hovedstrategier:
 
DesignRegion Barents-programmet skal tiltrekke seg nye næringsaktører som ønsker å etablere seg i Sør-Varanger, lage en gründerkultur i kommunen, samt gi bedre samhandling og kompetanseutvikling mellom lokale virksomheter.
 
Forprosjektet skal ansette en person i 100% stilling som jobber ut fra Tivoli North sine lokaler. I følge Norum vil den ansatte ha nok å gjøre:
 
– Den personen som blir ansatt vil ha ansvar for å gjennomføre det praktiske i prosjektet, som for eksempel å trekke flere gründere til Sør-Varanger, organisere og gjennomføre innovasjonsprogrammer for etablert næringsliv.
 
Hvilke tilbud vil DR Barents gi nye etablerere og lokalt næringsliv?
 
– Vi skal gjøre flere ting, blant annet tilrettelegge godt for de som ønsker å etablere seg her i kommunen. Vi har tenkt å gi nye gründere en «Start-Up»-pakke som inkluderer redusert leiepris på kontorplass hos Tivoli North, en mentor, gratis medlemskap i Kirkenes Næringshage, etablererkurs og selvfølgelig deltakelse på de kompetanseprogrammene som kjøres ut fra DR Barents, som for eksempel «Design Thinking», forteller Norum. De etablerte bedriftene og institusjonene – lokalt og regionalt – vil også få tilbud om å delta på kompetanseprogrammer for å øke innovasjonskraften, eller andre tiltak som skaper nettverk og samhandling. Vi vil også ha et sterkt fokus på å motivere barn og unge inn i Ungt entreprenørskap, og andre gründer- og utviklingsaktiviteter.
 
Fylkessamarbeid
Prosjektets styringsgruppe vil ha medlemmer fra både Sør-Varanger Utvikling, Sør-Varanger kommune og Fylkeskommunen.
 
– Vi har jobbet over 6 måneder med å utvikle forprosjektet, og har i denne perioden hatt en god dialog både med Sør-Varanger Utvikling, Finnmark Fylkeskommune, og flere andre, sier Dag Norum.
 
Daglig leder i Sør-Varanger Utvikling, Kenneth Stålsett, er også fornøyd med prosjektet, og han har stor tro på at prosjektet kan skape flere arbeidsplasser og gjøre Sør-Varanger til en robust næringskommune:
 
– DR Barents blir en helt ny måte å tenke og gjennomføre innovasjonsprosjekter på. Vi mener et slikt program vil tiltrekke nye gründere til kommunen, og samtidig heve kompetansenivået til de som allerede er etablert, og derav bistå til å skape flere arbeidsplasser. Vi har sett lignende programmer rundt om i Norge og verden med stor suksess. Tildelingen har også blitt diskutert med Innovasjon Norge, som har gitt et klarsignal på at prosjektet er innenfor det gjeldende regelverket.
 
Vi i SVU har stor tro på dette prosjektet, og ser på dette som et viktig tiltak for å utvikle lokalsamfunnet på flere nivå, og bidra til å skape en innovasjonskultur i Sør-Varanger. Prosjektet er lagt for å skape kompetanse- og samhandlingsarenaer, og ønsker å involvere et bredt spekter av aktører på både privat og offentlig side. Senest sist uke etterlyste deltagerne som var på Sør-Varanger Kommunes «strategisk næringsplan» arrangement nettopp slike tiltak – så dette blir utrolig bra!
 
Forprosjektets mål er at programmet skal skape minst 30 nye arbeidsplasser og 20 nye forretningsideer.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet