DesignRegion Barents

DesignRegion Barents

Prosjektnavn:

DesignRegion Barents

Prosjekteier:

Kirkenes Næringshage og Tivoli North

 Vedtak:

Opptil Kr. 2 580 000 innvilges til prosjektet.

Mål:

Bidra til et robust og omstillingsdyktig samfunn, samt etablere arbeidsplasser igjennom programmet.

Beskrivelse fra søker:

Sør-Varanger er i omstilling, og nærings- og arbeidslivet er i endring. SørVarangersamfunnet har startet en prosess for å tilrettelegge for morgendagens næringsliv som skal bidra til å skape en robust og omstillingsdyktig kommune. Designregion Barents (DRB) er et forprosjekt som har som mål kommunens viktigste verktøy til å skape grunnlaget for morgendagens nye arbeidsplasser innen privat sektor. Dette vil en oppnå igjennom 3 strategier:
 

  • DRB skal tiltrekke seg nye næringsaktører til Sør-Varanger som kan tilføre ny kompetanse, etablere ny bedrifter, og som representerer nye forretningsmodeller og bransjer.
  • DRB skal skape en gründerkultur ved å tilrettelegge for- og stimulere gründere og nyetableringer.
  • DRB skal bedre samhandlingen og kompetanseutvikling mellom virksomheter i Sør-Varanger.

 
Prosjektet har følgende målgrupper:
 

  1. Eksterne næringsaktører/gründere
  2. Gründere og personer med tilknytning til Sør-Varanger som vurderer å etablere seg i hjemkommunen.
  3. Eksisterende næringsliv i Sør-Varanger
  4. Barn og unge, samt ansatte skoleverket i kommunen.

 
Forprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkenes Næringshage, og Tivoli North og har en tidsramme på to år.
 

Relaterte saker:

 

 

Dokumenter for innsyn i prosjektet:

Dette innlegget har 3 kommenta

Legg igjen en kommentar