-En spennende tid, og viktigheten av å kommunisere

-En spennende tid, og viktigheten av å kommunisere

At kommunikasjonsarbeid er viktig er neppe noe nytt. Samtidig kan kommunikasjonsarbeid være en krevende affære når «mange mener mye», og det i noen tilfeller oppstår etablerte (u)sannheter i lokalmiljøet. Det er særlig på grunn av disse etablerte mytene jeg ser at vi i SVU må løfte oss noen hakk og bli mer målrettet i vår kommunikasjon. Nettopp derfor begynner vi også med et nyhetsbrev hver annen måned.

Den mest spennende nyheten i den siste perioden er at næringsministeren Monica Mæland fortalte at det jobbes for å finne et kvalifisert miljø i Sør-Varanger som kan forvalte et nytt investeringsfond på 270 millioner kroner. Kort fortalt, det nye fondet er en sammenslåing av to fond (Nordvest-Russland og Investeringsfondet for Øst-Europa) som ikke har oppnådd ønsket effekt. Nå skal fondet ha nye vedtekter, forankres og driftes fra Sør-Varanger, så framt Regjeringen finner den relevante kompetansen her – og det skal de finne!

Vi har jobbet med dette igjennom nettverk. Heriblant har det lokale næringsliv, politisk ledelse, Kirkenes Næringshage, Barentssekretariatet, Center of High North Logistics, samt at flere enkeltindivider bidratt til at vi nå står i en solid posisjon til å kunne få et slikt fondsmiljø operativt fra Kirkenes. 270 millioner kroner er i utgangspunktet ikke mye for slike investeringsfond, men i et nordnorsk perspektiv er dette fantastisk. I en framtid der digitalisering og teknologi vil være drivere for utvikling av vår region vil fondet bli en ekstremt viktig ressurs. Jobben er på ingen måte over, og vi skal fortsette prosessen utover høsten.

Jernbane er også tematikk som fanger bred interesse. De finske aktørene har nå startet en økonomisk kostnadsutredning og traseanalyseside. Vi vet at de norske etatene bidrar, og vi jobber med å posisjonere oss for å sørge for at Kirkenes har et ord med i denne prosessen. Dette skal vi gjøre sammen med flere, der blant annet Fylkeskommunen enstemmig har vedtatt at de skal støtte prosjektet. Tiden er knapp, og myndighetenes kostnadsanalyser skal være ferdige i slutten av februar. Her er det bare å følge med, eller ta direkte kontakt for flere detaljer.

Ellers oppfordrer jeg alle til å følge oss på Facebook og ta en tur på våre hjemmesider i ny og ned. Sør-Varanger er inne i en spennende tid, med mange prosjekter og muligheter. Jeg tror genuint at vi kan realisere de fleste prosjektene om vi samler oss og gjør forarbeidet godt. Samtidig, det vi gjorde i går ikke er godt nok for det vi skal gjøre i morgen. Derfor trenger vi kollektivt å videreutvikle måten vi jobber på lokalt, regionalt og med våre naboer. For å klare dette behøves det arenaer for samhandling og innovasjon, og vi i SVU skal i høyeste grad bidra.

Kenneth Stålsett
Daglig leder


 

Sør-Varanger skal styre internasjonalt investeringsfond på 270 millioner

"Næringsminister, Monica Mæland, fortalte i dag til Finnmarkssendinga at det jobbes for å finne et kvalifisert miljø i Sør-Varanger som kan forvalte et nytt fond på 270 millioner.


 

ARCTIC SMART CITIES

De siste ukene har det vært stor fokus på det SVU-støttede prosjektet Arctic Smart Cities. Prosjektleder Arnt-Christian Rist Isaksen har holdt to seminar hvor han har introdusert Smart Cities-konseptet for innbyggerne i Sør-Varanger (og et par andre nabokommuner). Les mer om prosjektet og seminarene ved å trykke på linker under:

Innovative Anskaffelser fikk gode tilbakemeldinger
Budskap om ny anskaffelses-metodikk møtte entusiasme fra deltakere på seminar.

 

Busser næringslivet til Finland for å bli “smartere”
Introduksjon til det SVU-ledede prosjektet «Arctic Smart Cities» skapte interesse – nå skal Sør-Varanger lære av Oulu.

 

Legg igjen en kommentar