Invitasjon til styrekurs

Invitasjon til styrekurs

16. – 17. november

Kl: 10.00 – 17.00 og 09.00 – 15.30

Sted: Scandic Kirkenes

 

Sør-Varanger Utvikling inviterer til følgende kurs:

Styrekurs

Et aktivt og godt styre er selve grunnmuren for bedriftens strategiske utvikling, og styret skal være en god sparringspartner for både eiere og daglig leder. Styrekompetanse er stadig i medienes søkelys og det kreves stadig høyere kompetanse på området. Paradoksalt er styret som ressurs ofte undervurdert, og dårlig styrearbeid kan hemme bedriftsutvikling.  Dette kurset, ledet av professor Endre Sjøvold NTNU og Tom Nysted (administrerende direktør i Agder Energi), setter derfor fokus på denne tematikken. Kurset er primært rettet for de som har eller ønsker verv i private virksomheter, og vil bidra til å løfte forståelsen av styrets roller, ansvar, nødvendige rutiner og praksis , strategiske arbeid og kobling mot organisasjon.
 
Last ned invitasjon i PDF-format her: styrekurs
 

Påmelding til

marie@svu.as
+47 99 49 34 41

Legg igjen en kommentar