Har toget gått for Narvik?

Traseene mot Narvik får ikke støtte i Sverige.
  • 9. oktober 2017

Mangel på støtte fra svenske regjering kan bety stopp for planer om å bygge Arctic Railway til Narvik.

 

I disse dager jobber Norge og Finland sammen om utredning av hvor en potensiell Arctic Railway skal legges. Det er fem traseer som vurderes i denne utredningen:

 

Tornio-Narvik

Kolari-Narvik

Kolari-Skibotn

Rovaniemi-Kirkenes

Kemijärvi-Murmansk

 

Men satsningen mot Narvik er kanskje allerede ute av vurderingen. I følge den svenske avisen Norrländska Socialdemokraten (NSD), mangler dette prosjektet støtte fra svenske Trafikverket.  I utgangspunktet har det vært jobbet for et dobbeltspor for å øke kapasitet på denne strekningen. LKAB sier i artikkelen at dette er «en stor besvikelse». Uten dette dobbeltsporet vil LBAB fylle kapasiteten på banen rundt år 2021.

 

I praksis betyr det at en jernbane fra Rovaniemi-Kirkenes vil kunne bidra til å håndtere gods fra spesielt nordsvenske bedrifter – men også hele Sverige, med deres koblinger til Europa –  for å komme ut i markedet. Med dette som argument er det i dag kun Rovaniemi-Kirkenes som er godt forankret både politisk, i næringsliv og i EU-sammenheng.

 

Togbane fra Kirkenes til Rovaniemi blir mer og mer populært.

 

Kirkenes i front?

Med massiv støtte fra norske politikere, Sverige, Finland og Kina, er Arctic Railway et hett tema i Sør-Varanger. Og selv om ingenting er bestemt ennå er det mye som taler for Kirkenes som det beste alternativet.

 

– Kina får betydelig kortere sjøvei. Her har vi isfri havn og stabilt klima – og forutsigbarhet, sa Kenneth Stålsett, daglig leder i Sør-Varanger Utvikling (SVU) til iFinmark.

 

iFinnmark: Jernbanen hit er allerede tegnet inn på kinesisk kart – og ligger an til å få norske penger

 

Og støtten fra eksport-landet Kina er uten tvil tungtveiende for Finland, da koblingen opp mot Asia er hovedmotivasjonen bak prosjektet. I denne artikkelen fra Asia Times er det bare Kirkenes som blir nevnt som alternativ.