Utdanningsseminar

Utdanningsseminar

Høyere utdanning i Kirkenes – hvor skal vi starte?

 
Dato:    Mandag 20. november 2017, kl. 12.00-16.15
 
Sted:     Scandic Kirkenes
Formålet med seminaret er se på mulighetene for å starte et løp med høyere utdanning i Kirkenes. Programmet favner viktige beslutningstakere, representanter og interessenter for høyere utdanning i Kirkenes. CHNL er eid av Nord universitetet, som stiller med Dekan Erlend Bullvåg og professor Frode Nilssen.
 
Vi ønsker å løfte viktigheten av høyere utdanning for å sikre et robust og omstillingsdyktig samfunn. Hovedsakelig ser vi på muligheten for etter/videreutdanning, samt muligheten for å bygge opp et studietilbud for framtidens arbeidstakere. Et studieprogram i Kirkenes bør først og fremst bygge på næringslivets nåværende og framtidige behov, men også på de naturlige fortrinnene vi har lokalt. Derfor ønsker vi spesielt å løfte fram tematikken «beredskap og logistikk», for å sette en retning.
 
Tidspunkt for seminaret er satt med tanke på flyavganger, i tillegg til at vi ønsker å ha en liten debatt avslutningsvis, for å kunne diskutere tematikken ytterligere.
 
Arrangementet er gratis, og vi håper deltagere fra hele Finnmark ønsker å delta.
 
 
 

Velkommen til seminar – la oss skape framtiden sammen!

 
 

Påmelding til Marie Jakola:  marie@svu.as / 99 49 34 41

Frist: 8 november 2017 (bindende påmelding).

 


 
 

Program

 
11.30 – 12.00 Registrering
 
12.00 – 12.05 Åpning v/rådmann Nina Bordi Øvergaard Sør-Varanger kommune
Behovet for rett kompetanse for å lykke i framtiden
 
12.05 – 12.25 Johnny Ingebrigtsen Fylkesråd for kompetanse, Finnmark Fylkeskommune
Behovet for høyere utdanning i Finnmark for regional utvikling
 
12.25- 12:45 Dekan Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen Nord universitet
Portabel kunnskap til et dynamisk næringsliv
 
12.45- 13.05 Viserektor Sveinung Eikeland, UiT Norges Arktiske universitet
Betydning av høyere utdanning for regional utvikling
 
13.05- 13.25 Orlogskaptein Dr. Tommy Krabberød leder ved undervisningsavdelingen, Sjøkrigsskolen
Lederevner medfødt eller tillært? Nødvendigheten av beredskaps og lederskapsforståelse for effektiv samhandling.
 
13.25- 13.45 Informasjonsrådgiver Einar Fannemel, Norsk olje og gass
Behovet for økt logistikk- og beredskapskompetanse for olje og gassnæringen
 
13.45- 14.05 Jan S. Dølør Forskningsrådets muligheter
Ordninger for næringslivs Ph.d og offentlig Ph.d
 
14:05 – 14.20 Pause og kaffe
 
14.20 – 14.40 Professor Frode Nilssen ved Handelshøgskolen Nord universitet
Markedskompetanse og markedskunnskap. Hvor nyttig er høyere utdanning?
 
14.40 – 15.00 Seniorrådgiver Siren Storli, NHO Arktis
NHOs Kompetansebarometer 2017
 
15.00 – 15.20 Seniorrådgiver Synnøve Lunde fra Kystverket
Kystverkets rolle i den nasjonale beredskapen
 
15.20 – 15.35 Politimester Ellen Katrine Hetta
Behovet for beredskapskompetanse i Nord-Øst
 
15.35 – 16.05 Paneldebatt om beredskap og logistikk i Kirkenes – ledet av direktør Kjell Stokvik (CHNL)
– Erlend Bullvåg (Nord universitet)
– Synnøve Lunde (Kystverket)
– Tommy Krabberød (Sjøkrigsskolen)
– Frode Nilssen (Nord universitetet)
– Johnny Ingebrigtsen (FFK)
– Sveinung Eikeland (UiT)
– Jan S. Dølør (Forskningsrådet)
 
16.05-16.15 Spørsmål fra salen og avslutning
 
 

Foreløpig program – utarbeides kontinuerlig

Legg igjen en kommentar