Operativt Lederskapsutvikling

Operativt Lederskapsutvikling

Om programmet:

 
Sør-Varanger Utvikling kjører et program i Operativt Lederutvikling. Målet med programmet er å utvikle dyktige ledere både i offentlig og privat næringsliv. Programansvarlig vil være professor Endre Sjøvold fra NTNU i Trondheim som også er ansatt som Director of Reserach and Development ved SPGR Institute AS (SPGR). SPGR er en forskingsinstitusjon, som særlig fokuserer på team og ledelsesarbeid. Han har nærmere 40 års erfaring i lederutvikling blant nasjonale og internasjonale bedrifter samt et bredt spekter av offentlige institusjoner.
 
Programmet som er modulbasert består av 5 moduler, der hver modul går over 2 hele dager. Deltakerne må sette av tid til lesing av fagstoff og løsning av oppgaver til hver samling. På den måten vil en begrense forelesningene på samlingene og heller sette av tid til å jobbe med case, simuleringer og praktiske øvelser. Noe av forberedelsene, oppfølging og undervisningen vil kunne tilbys på nett.
 
Deltakerne blir fordelt i grupper som de følger gjennom hele programmet. Hver deltaker/gruppe blir tildelt en mentor som de kan sparre med i sin utvikling som leder. En sentral del av studiet er den enkeltes personlig utvikling som leder. En slik utvikling skjer kun i relasjon med andre og ved konstruktiv tilbakemelding.

Legg igjen en kommentar