Kraftsenter Barents Kunnskapspark

Kraftsenter Barents Kunnskapspark

Prosjektnavn:

Kraftsenter Barents Kunnskapspark

Prosjekteier:

Kirkenes Næringshage

Kontaktperson:

Guro Brandshaug

Vedtak:

Opptil kr. 154.000,- innvilges til forprosjektet.

Mål:

Prosjektet bidrar til økt robusthet i næringslivet i «Grenseoverskridende samarbeid» og «Barentshavet som utviklingsressurs» med opptil 4. arbeidsplasser.

Kommentar SVU:

Søker har trukket tidligere søknad, og sendt inn ny prosjektsøknad. Kontakt søker for spørsmål og informasjon vedrørende prosjektet.

Legg igjen en kommentar