Stjernerestaurant

Stjernerestaurant

Prosjektnavn:

Stjernerestaurant

Prosjekteier:

Ulven Investment AS

Kontaktperson:

 Rune Nordhus

Vedtak:

Opptil kr. 98.000,- innvilges til forstudiet

Prosjektperiode:

10. oktober 2017 – 30. juni 2018.

Mål:

1-3 nye arbeidsplasser i innsatsområdet «Opplevelsesnæring i verdensklasse».

Beskrivelse fra søker:

Sør-Varanger Utvikling AS har gitt støtte til forstudien «Stjernerestaurant». Næringsdrivende med interesser innen restaurant- og sjømatproduksjon, samt Kirkenes Videregående Skole har gått sammen for å avklare hvordan man kan bidra til at elever og kokkelærlinger fra Restaurant- og Matfag får styrket muligheten for attraktive praksis- og læreplasser i lokale restauranter. Dette slås sammen med at de lokale spisestedene øker sin kompetanse innenfor kjøkkendrift, utvikling av menyer og bruk av lokale råvarer. Videre slås dette sammen med at lokale produsenter av råvarer leverer råvarer til de lokale spisestedene. Slike råvarer kan være rødfisk, kongekrabbe, reker, innlandsfisk, grønnsaker og urter.
 
Målsettinger er å bidra til karrieremuligheter for lokal ungdom, utvikling av gode menyer med lokale råvarer, og styrke Sør-Varanger som leverandør av eksklusive råvarer. Dette vil bidra til å styrke Sør-Varanger som handelssenter- og reiselivsdestinasjon. Man vil avklare hvordan man kan utvide dette til et regionalt utviklingsnettverk, og vil invitere deltakere fra Vadsø og Vardø.
 
I forstudien vil man hente inn anerkjente stjernekokker som bidrar med sin kunnskap. Sør-Varanger har i løpet av de siste årene utviklet seg til å bli en leverandør av eksklusive råvarer, med et svært eksklusivt internasjonalt marked. Ulven Investment ved Rune Nordhus har påtatt seg å være prosjektleder for forstudien.

Legg igjen en kommentar