Seminar om sykefravær

Seminar om sykefravær

Første samling er et halvdagsseminar. Seminaret holdes av lege Hill Øyen, som er spesialist i arbeidsmedisin og har en mastergrad i konflikthåndtering. Vi legger opp til en god blanding av forelesning og diskusjon i grupper, samt tid til å formulere mål og tiltak for din bedrift.

Torsdag 7. desember
kl. 13.00 – 16.00
Scandic Kirkenes

Påmelding sendes til marie@svu.as
innen fredag 1. desember
Gratis deltakelse

Oppfølgningsseminar i februar, hvor vi kan diskutere arbeidet med måloppnåelse og tiltak som er gjort.

Avslutningsseminar i mai.

Legg igjen en kommentar