Mens kommunen frykter å måtte si opp folk, vokser næringssatsingen: -En ny motor for mange

iFinnmark:

 

Da gruvesamfunnet falt sammen etter konkursen i hjørnesteinsbedriften, ble Sør-Varanger utvikling opprettet. Sammen med næringslivet i kommunen

skulle de skape 300 nye stillinger i næringslivet. To år seinere er de godt på vei, mend det er fremdeles noen utfordringer å løse.

 
Les hele saken 

Legg igjen en kommentar