Kamp om jernbanemilliarder

Jobber videre: Prosjektleder Rune Rautio (til venstre) i Kirkenes Næringshage og Kenneth Stålsett i Sør-Varanger Utvikling håper at hele lokalsamfunnet og Nord-Norge samler seg om jernbaneplanene til Kirkenes. Foto: Stian Celius
  • 13. mars 2018

SVA:

 

Slaget om ny arktisk jernbane kan komme til å stå i neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) om et par år.

Les hele saken