Invitasjon til seminar: Forskning, utvikling og innovasjon i offentlig sektor

Invitasjon til seminar: Forskning, utvikling og innovasjon i offentlig sektor

Kirkenes, 24. april 2018

 
Sted: Thon Hotell
 
Tid: Kl. 09.00 – 12.30
 
Sør-Varanger Utvikling inviterer offentlige organisasjoner og institusjoner i Øst-Finnmark til et seminar om forskning, utvikling og innovasjon i offentlig sektor. Seminaret er todelt, der første del setter lys på de regionale og nasjonale finansieringsmulighetene som finnes, mens andre del er en praktisk workshop i design tenkning.
 

PROGRAM

 
09.00 – 09.15 Velkommen til seminar Kenneth Stålsett og Marie Jakola, Sør-Varanger Utvikling
 

Del 1: Regionale og nasjonale finansieringsmuligheter

 
09.15 – 09.45 Finansieringsmuligheter for offentlige innovasjonsprosjekt Jan Dølør, Forskningsrådet
 
09.45 – 10.15 Det regionale forskingsfondet Mikal Lanes, Finnmark Fylkeskommune
 
10.15 – 1045 Innovasjon Norge Merethe Andersen
 

Del 2: Innovasjon i praksis

 
11.00 – 12.00 Introduksjon av design tenkning Oda Camilla Rykkje, prosjektleder DRbarents
 
12.00 – 12.30 Avslutning, lunsj og mingling Endringer i programmet kan forekomme.
 
 
Påmelding til marie@svu.as innen onsdag 20. april 2018.

Legg igjen en kommentar