Invitasjon til seminar: Forskning, utvikling og innovasjon i offentlig sektor

Sør-Varanger Utvikling inviterer offentlige organisasjoner og institusjoner i Øst-Finnmark til et seminar om forskning, utvikling og innovasjon i offentlig sektor.
  • 22. mars 2018

Kirkenes, 24. april 2018

 

Sted: Thon Hotell

 

Tid: Kl. 09.00 – 12.30

 

Sør-Varanger Utvikling inviterer offentlige organisasjoner og institusjoner i Øst-Finnmark til et seminar om forskning, utvikling og innovasjon i offentlig sektor. Seminaret er todelt, der første del setter lys på de regionale og nasjonale finansieringsmulighetene som finnes, mens andre del er en praktisk workshop i design tenkning.

 

PROGRAM

 

09.00 – 09.15 Velkommen til seminar Kenneth Stålsett og Marie Jakola, Sør-Varanger Utvikling

 

Del 1: Regionale og nasjonale finansieringsmuligheter

 

09.15 – 09.45 Finansieringsmuligheter for offentlige innovasjonsprosjekt Jan Dølør, Forskningsrådet

 

09.45 – 10.15 Det regionale forskingsfondet Mikal Lanes, Finnmark Fylkeskommune

 

10.15 – 1045 Innovasjon Norge Merethe Andersen

 

Del 2: Innovasjon i praksis

 

11.00 – 12.00 Introduksjon av design tenkning Oda Camilla Rykkje, prosjektleder DRbarents

 

12.00 – 12.30 Avslutning, lunsj og mingling Endringer i programmet kan forekomme.

 

 

Påmelding til marie@svu.as innen onsdag 20. april 2018.