Barentshavet som utviklingsressurs

Barentshavet som utviklingsressurs

Mål: 50 nye arbeidsplasser
Omstillingsprogrammet vil prioritere:

  • Bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra næringen, og som er i tråd med omstillingsplanens ambisjoner.
  • Omstillingsprogrammet vil oppmuntre og støtte samarbeidsprosjekter som:
  • Støtter arbeidet med rekruttering til fiskerinæringen.
  • Bidrar til å øke andelen lokale leverandører til aktivitet i og i tilknytning til Barentshavet.
  • Utnytter mulighetene for næringsutvikling ifm. petroleumsvirksomhet.
  • Proaktivt arbeid mot næringen for å høyne ambisjoner, avdekke utviklingspotensial, mulige knoppskytinger, samt identifisere utviklingsprosjekter.

Legg igjen en kommentar