Nye næringer

Nye næringer

Mål: 20 nye arbeidsplasser
Omstillingsprogrammet vil prioritere:

  • Innovasjonsprosjekter. Støtte opp under nyskapende utviklingsprosjekter fra gründere, eksisterende bedrifter og nyetablerere – uavhengig av bransje, som er i tråd med omstillingsplanens ambisjoner.
  • Proaktivt arbeid mot målgruppen for å høyne ambisjoner, avdekke utviklingspotensial, mulige knoppskytinger samt, identifisere utviklingsprosjekter.

Legg igjen en kommentar