Opplevelsesnæring i verdensklasse

Opplevelsesnæring i verdensklasse

Mål: 75 nye arbeidsplasser
Omstillingsprogrammet vil prioritere:

  • Bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra næringen, og som er i tråd med omstillingsplanens ambisjoner.
  • Omstillingsprogrammet vil oppmuntre og støtte samarbeidsprosjekter som:
  • Styrker Sør-Varangers posisjon som internasjonalt reisemål.
  • Bedrer reisemålets tilgjengelighet og som øker kapasiteten.
  • Styrker sentrum som opplevelsesarena.
  • Utvikler opplevelsesprodukter og prosjekter som utvikler kunst- og kulturproduksjon.
  • Proaktivt arbeid mot næringen for å høyne ambisjoner, avdekke utviklingspotensial, mulige knoppskytinger, samt identifisere utviklingsprosjekter.

Legg igjen en kommentar