Verdiskaping i grenseområdet Norge-Russland-Finland

Mål: 30 nye arbeidsplasser

Omstillingsprogrammet vil prioritere:

  • Bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra næringen, og som er i tråd med omstillingsplanens ambisjoner og som bidrar til å utnytte beliggenheten til Russland og Finland.
  • Proaktivt arbeid mot næringen for å høyne ambisjoner, avdekke utviklingspotensial, mulige knoppskytinger, samt identifisere utviklingsprosjekter.