Bedriftsklynge gruve Kirkenes

Bedriftsklynge gruve Kirkenes

Prosjektnavn:

Bedriftsklynge gruve Kirkenes

Prosjekteier:

Finotech AS

Kontaktperson:

Terje Hansen, terje@scanvulk.no

Vedtak:

Opptil kr. 210.000,- innvilges til forprosjekt

Prosjektperiode:

1. mars 2018 – 30. september 2018

Mål:

Potensielt opptil 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «industri».

Beskrivelse fra søker:

 
Oscar Sundquist AS, Scanvulk AS og Nordvent AS ønsker å etablere et teknisk tilbud til det «Nye Sydvaranger» som forhåpentligvis nå igjen kommer i drift. Nussir, olje- og gassmarkedet, oppdrett med flere vil også være mulige kunder. Kirkenes har mye teknisk-/gruvekompetanse i ulike selskaper og selskapene som søker er tre av disse.
 
For å kunne tilby komplette løsninger til gruveindustrien, trenger de tre bedriftene i tillegg en mekanisk bedrift i bedriftsgrupperingen. Denne samarbeidspartneren har de ikke funnet i Kirkenes.
 
Det finnes bedrifter i Nord-Finland og Nord-Sverige med denne kompetansen som også har erfaring med gruvevirksomhet som kunder. Formålet med forprosjektet er å identifisere mulige partnere samt inngå samarbeidsavtale med en partner innenfor mekanisk industri for å styrke bedriftsgruppens posisjon som leverandør til blant annet gruveindustrien. Bedriftene vurderer at Nord-Finland, alternativt Nord-Sverige, er de mest aktuelle områdene for gjennomføring av partnersøket.

Legg igjen en kommentar