Bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører

  • 9. april 2018
Prosjektnavn:

Bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører.

Prosjekteier:

Nordvent AS

Kontaktperson:

Thor Morten Bråteng, thor@nordvent.no

Vedtak:

Opptil kr. 85.000,- innvilges til forstudie.

Prosjektperiode:

15. februar 2018 – 20. juni 2018

Mål:

Potensielt opptil 3 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «industri»

Beskrivelse fra søker:

Nordvent AS har fått midler til en forstudie for å avklare om det er grunnlag for å etablere en bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører i Norge. Organiseringen skal være nasjonal, og skal etableres og drives fra Sør-Varanger. Det finnes i dag en rekke slike bransjeorganiseringer for bygg- og anleggsbransjen, men det er ikke en slik organisering for ventilasjonsentreprenører. Innhold i en slik ny enhet kan være:
 

• Innkjøpssamarbeid, slik at medlemmene får reduserte priser på materiell.

• Systemutviklingsverktøy innen HMS, Kvalitetssystemer, kalkulasjonssystemer, prosjektplanlegging, prosjektoppfølging.

• Opplæring, kursing og kompetanseoppdatering for medlemmer.