Utdanningshotell Finnmark

Utdanningshotell Finnmark

Prosjektnavn:

Utdanningshotell Finnmark.

Prosjekteier:

Visit Kirkenes SA

Kontaktperson:

Dag Norum, dag@knh.no

Vedtak:

Opptil kr. 134.100,- innvilges til forstudie

Prosjektperiode:

6. juni 2018 – 31. desember 2018

Mål:

Potensielt opptil 25 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «opplevelsesnæring i verdensklasse»

Beskrivelse fra søker:

Lokalt næringsliv og videregående opplæring i Finnmark vil utrede muligheten for å etablere et utdanningshotell med utgangspunkt i det gamle turisthotellet i Kirknes. Det gamle turisthotellet i Kirkenes har vært ubenyttet etter at Rica solgte sin hotelldrift i Finnmark til hotellkjeden Scandic. Nå er det tatt et initiativ for å se på mulighetene for å bruke hotellet som utdanningshotell for ulike fagretningen innen reiseliv hotell og servering. I første omgang vil en få utarbeidet et forstudie for å finne mer ut om hvordan ideen kan realiseres.
 
Kirkenes Næringshage vil engasjeres som prosjektleder for forstudien som skal være ferdig i løpet av høsten 2018.
 
Forstudien skal kartlegge mulige modeller for organisering, eierskap og drift. En vil også kartlegge erfaringer fra lignende prosjekter andre steder og foreslå ulike utdanningsmodeller. I tillegg ønsker en å få kartlagt Turistens egnethet til formålet og avdekke evt tekniske endringer som blir aktuelle. Kirkenes Videregående skole vil være en viktig partner i prosjektet.
 

Legg igjen en kommentar

Lukk meny