Utvikle forretningsmodell for matematikklandet

Utvikle forretningsmodell for matematikklandet

Prosjektnavn:

Utvikle forretningsmodell for matematikklandet.

Prosjekteier:

Matematikklandet Utdanningssenter AS

Kontaktperson:

Natalia Romanova, post@barentsforlag.no

Vedtak:

Opptil kr. 100.000,- innvilges til forstudie

Prosjektperiode:

16. mars 2018 – 31. desember 2018

Mål:

Potensielt opptil 2 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «nye næringer».

Beskrivelse fra søker:

 
Matematikklandet Utdanningssenter AS har fått inntil kr. 100.000 i støtte fra SørVaranger Utvikling AS for å utvikle og teste forretningsmodell for selskapet. Prosjektet gjennomføres som en forstudie. Forstudien vil teste og evaluere forretningsmodellen. Dette vil medføre 1 til 2 nye arbeidsplasser i Sør-Varanger, hvor den første etableres allerede i år 2018.
Forretningsmodellen er å organisere kurs, opplæring og fagstøtte i Utviklende matematikk for lærere, og forberede spesialisert litteratur og programmer i Utviklende matematikk for lærere. En direkte konsekvens av en vellykket utvikling av forretningsmodellen bidrar til økt kunnskap i matematikk hos elever i grunnskolen. Dette bidra til å styrke realkompetanse, og bidrar til nasjonale målsettinger i forhold til utdanning og realfag.
Finnmark ligger lavest på nasjonale prøver i matematikk for femteklassinger. Dette vil kunne bidra til å heve nivået, og på sikt bidra til et langsiktig kompetanseløft for regional ungdom. En skal bidra på en positiv måte for å nå nasjonale mål i grunnopplæringen.

Legg igjen en kommentar