Produkter og suvenirer med lokal forankring

Produkter og suvenirer med lokal forankring

Prosjektnavn:

Produkter og suvenirer med lokal forankring

Prosjekteier:

Galschjødt Design AS

Kontaktperson:

Christine Galschjødt, christine@galschjodtdesign.no

Vedtak:

Opptil kr. 48.750,- innvilges til forstudie.

Prosjektperiode:

1. mai 2018 – 1. august 2018

Mål:

Potensielt opptil 2 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «opplevelsesnæring i verdensklasse».

Kommentar SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet tilskuddets størrelse og søknadens omfang.

Beskrivelse fra søker:

Dette forstudie skal utrede behov og muligheter for utvikling av lokalt forankrede produkter, som hovedsakelig sikter seg mot turistindustrien. Det endelige målet er å skape produkter med en designpatent som er unik for regionen. Designet skal fortelle en historie om både området og opplevelsen til turister som kjøper produktet.

Legg igjen en kommentar

Lukk meny