Produkter og suvenirer med lokal forankring

Produkter og suvenirer med lokal forankring

Prosjektnavn:

Produkter og suvenirer med lokal forankring

Prosjekteier:

Galschjødt Design AS

Kontaktperson:

Christine Galschjødt, christine@galschjodtdesign.no

Vedtak:

Opptil kr. 48.750,- innvilges til forstudie.

Prosjektperiode:

1. mai 2018 – 1. august 2018

Mål:

Potensielt opptil 2 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «opplevelsesnæring i verdensklasse».

Kommentar SVU:

Søknaden er behandlet administrativt, grunnet tilskuddets størrelse og søknadens omfang.

Beskrivelse fra søker:

Dette forstudie skal utrede behov og muligheter for utvikling av lokalt forankrede produkter, som hovedsakelig sikter seg mot turistindustrien. Det endelige målet er å skape produkter med en designpatent som er unik for regionen. Designet skal fortelle en historie om både området og opplevelsen til turister som kjøper produktet.

Legg igjen en kommentar