NRK er flyttet inn hos Sør-Varanger Avis

NRK er flyttet inn hos Sør-Varanger Avis

Barents mediasenter er kommet godt i gang nå som NRK har flyttet inn i lokalet til Sør-Varanger Avis (SVA). Tanken er å skape et enda større mediesenter for nordområdene.

2016 var en sårbar tid for Sør-Varanger Avis, og de måtte se på hvilke muligheter de hadde for et bedre markedsgrunnlag. Da kom de opp med ideen om å skape Barents mediasenter.
 
Opprinnelig tenkte de på å flytte ut av lokalet de har holdt til i siden 1949, men på tampen av fjoråret signert NRK en 5-årig leiekontrakt hos dem, noe som har gitt SVA mulighet til å bli værende i Pasvikveien 1. NRK har nå flyttet inn, og som statlig leietager gir de SVA en sikrere inntekt og økonomi.
 
– Denne leieavtalen kommer alle til gode. Vi har for eksempel nettopp fått installert nytt ventilasjonsanlegg og fiberlinje, sier Ole-Tommy Pedersen som er redaktør for SVA. Huset er nå nedbetalt og leieinntekten sikrer fremtidig vedlikehold av bygg, samt en stabil arbeidsplass for de ansatte. Per i dag er det fem ansatte i SVA og tre ansatte i NRK, men det er fremdeles fire ledige rom i lokalet.
 
Internasjonalt journalistikksamarbeid
 
Pedersen ser for seg at Barents mediasenter, og den ledige plassen, åpner opp for muligheter innen grenseløs journalistikkarbeid:
 
– Jeg ser for meg mulighet for internasjonalt samarbeid med medier. Barnets Press, som har med seg journalister fra Russland, Norge, Sverige og Finland, kan være en naturlig partner i den sammenheng. Jeg har også tenkt på korttidsutleie av lokalet, da det er mange tilreisende journalister som periodevis er i Kirkenes. Ofte er det russiske journalister i byen, og for ikke så lenge siden var Washington Post i Kirkenes for å skrive en reportasje.
 
SVA og Barents mediasenter planlegger å holde seg i lokalet som de har vært del av i mange år, men ser også for seg at de kan skaffe flere kontorer som kan være en del av mediesenteret. Da kan det være aktuelt å søke om statlige midler for å gå videre med prosjektet. Han ser for seg å kunne gi kursing av journalister, praksisplasser og medieutdanning.
 
– Det kan også være er en fin mulighet for elever under utdanning å få lov til å praktisere og veiledes av gode kunnskaper som SVA og NRK kan gi, avslutter han.

Legg igjen en kommentar